เมนูหลัก

เกี่ยวกับเรา

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง Aids

Date : 28 มีนาคม 2560 by admins (63 Views)

ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Aids) จากการติดเชื้อไวรัส HIV

วิวัฒนาการล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์ไทยเกี่ยวกับการสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน โดยได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation Bim ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถอธิบายถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ bim100 ในการสร้างสมดุลของภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุด

ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส HIV จากทางเพศสัมพันธ์ ทางเลือก เช่น การถ่ายเลือด การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การสัก การเจาะหู ร่วมกับผู้ติดเชื้อ หรือการติดต่อจากมารดาที่ติดเชื้อสู่ทารก ตั้งแต่ระยะอยู่ในครรภ์ ระยะคลอด และระยะเลี้ยงดูหลังคลอด

เมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกาย จะไปฝังตัวในเม็ดเลือดขาวชนิด CD4+ (Th-Cell) เพื่อแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ และทำลาย CD4+ (Th-Cell) จนมีจำนวนลดลงต่ำกว่า 350 เซลล์/ลบ.มม. (คนปกติมีค่า CD4+ 600 – 1000 เซลล์ต่อเลือด 1 ลบ.มม.) ถือว่าเป็นระดับที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำมาก และผู้ติดเชื้อนี้ยังมีค่า Th1, Th2, Th17 และ Treg ในปริมาณที่ต่ำเช่นกัน (โดยมี Th17 ต่ำสุด) ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อวัณโรค และเป็นมะเร็งได้ง่ายกว่าคนปกติ ปัจจุบันแนวทางการรักษาคือการหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส HIV โดยการใช้ยาต้านไวรัส ซึ่งอาจจุมีผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ เช่น เวียนศรีษะ อ่อนเพลีย ท้องเสีย ฝันร้ายใน 1-2 สัปดาห์แรก เป็นต้น หรืออาจจะไม่มีผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้เลยก็เป็นได้ แต่ทว่า เมื่อใช้ยาต้านไวรัสไปสักระยะหนึ่งอาจก่อให้เกิดการดื้อยาขึ้นมาได้ เนื่องจากในกระบวนการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส HIV มีโอกาสที่เชื้อตัวใหม่มีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปจากเชื้อตัวเดิม ยาต้านไวรัสเดิมที่เคยใช้อยู่จึงไม่ได้ผล มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นยาต้านไวรัสชนิดใหม่ๆ ไปเรื่อย ๆ


จากข้อมูลทางภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่า ภูมิคุ้มกันที่สมดุล ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่อย่างสมดุลของเม็ดเลือดขาวทั้ง 4 ชนิด คือ

1. Th1 ทำหน้าที่กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และมะเร็งได้ดีขึ้น

2. Th2 ทำหน้าที่กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และหนอนพยาธิได้ดีขึ้น

3. Th17 ทำหน้าที่กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากการจัดการของ Th1 และ Th2

4. Treg ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ Th1, Th2, Th17 ให้อยู่ในระดับสมดุล จึงลดอาการแพ้ภูมิตัวเอง และข้อมูลล่าสุด Treg ยังทำให้เชื้อไวรัส HIV แบ่งตัวช้าลงด้วย

คณะนักวิจัย Operation Bim (หรือ ผลิตภัณฑ์ bim100) ได้วิจัย และพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์แล้วว่า สามารถกระตุ้นการทำงานของ Th1 เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า, กระตุ้น Th17 เพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า และ กระตุ้น Treg เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า  ล่าสุดยังพบว่า IL-9 ที่เพิ่มมากขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมโดยไม่มีผลข้างเคียง และข้อมูลเบื้องต้นของการทดสอบในผู้ติดเชื้อ พบว่า ภายใน 1 เดือน ไม่พบการติดเชื้อราในช่องปาก และภายใน 2 เดือน ผู้ที่มีค่า CD4+ ต่ำกว่า 100 เซลล์/ลบ.มม. เพิ่มเป็น 300 เซลล์/ลบ.มม.

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV(โรคเอดส์) เชื้อจะทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย นั้นก็คือ ระบบเม็ดเลือดทำให้ CD4 ลดลง เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อโรคต่างๆได้โดยง่าย ซึ่งจริงแล้วผู้ที่ติดเชื้อไม่ได้ป่วยเพราะโรคเอดส์ แต่ป่วยเพราะโรคฉวยโอกาสนั้นเอง

วิธีดูแล

เพียงเราทำให้ร่างกายเราแข็งแรง เราก็จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ

แคปซูล ของเราจะไปเสริมความความสามารถให้กับเม็ดเลือดขาวกัดกินเชื้อโรคต่างๆและยังสร้าง CD4 ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยใช้ทานร่วมกับยาที่หมอให้มาจะมีประสิทธิภาพมาก

การทดสอบประสิทธิที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 เม็ด/วัน   กระตุ้น CD4 ในอาสาสมัครสุขภาพปกติได้ใน 15 วัน โดย Th1 กระตุ้น 2 เท่า และ Th9 เพิ่ม 2 เท่า และ Th17 เพิ่ม 5 เท่า ระบบภูมิต้านทานจึงเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการจัดการเชื้อ HIV ก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย

งานวิจัยก่อนหน้านี้ระบุว่า องค์ประกอบของ แคปซูล ที่คณะนักวิจัยสกัดจากมังคุดสามารถระงับเอนไซม์ Reverse Transcriptase และ เอนไซม์ Protease ที่ไวรัสใช้ในการเพิ่มจำนวนได้ด้วย

การทดสอบประสิทธิภาพ  ในผู้ติดเชื้อ HIV

ศ.ดร.วัชระ  กสิณฤกษ์  APCO  Chair Professor,  นพ.นพพร   พรพัฒนพรพันธุ์ ผอ.รพ.แม่ออน จ.เชียงใหม่่ ,  ดร.กรรณิกา   เรือนจันทร์ วิทยาลัยพยาบาล สมเด็จบรมราชชนนี เชียงใหม่  และ คณะนันวิจัย  BIM  ได้ทำการวิจัยในโครงการ “การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ Operation BIM ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 Lymphocytes ในผู้ติดเชื้อ HIV”  พบว่าผู้ติดเชื้อ HIV มี CD4 เพิ่มขึ้น หลังจากกิน   4 แคปซูล/วัน  ติดต่อกัน 6-9 เดือน

APCO  จึงให้ผู้ติดเชื้อที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  27 รายได้รับ แคปซูล ฟรี  เพื่อดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

โครงการทดสอบประสิทธิภาพคู่ขนาน

APCO ได้ให้ แคปซูล  แก่ผู้ติดเชื้อ HIV  ที่อ .สารภี และ อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับยาต้านไวรัสอยู่แล้วเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ผู้ติดเชื้อมีผลข้างเคยงขจากยาต้านไวรัสลดลงทุกราย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติ ในรายที่ติดเชื้อวัณโรค และปอดบวม อาหารก็หายไปในเวลาอันสั้น  APCO จึงให้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ รวม 25 รายได้รับฟรี เพื่อดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ล่าสุด ในกรณีศึกษาผู้ติดเชื้อรายแรกที่ไม่ได้ใช้ยาต้านเลย แต่ให้ 9 แคปซูล ต่อว้ัน ต่อเนื่อง 12 เดื่อน ผู้ติดเชื้อสามารถเพิ่ม CD4 จนถึงระดับปกติ และลดไวรัสลงจนถึงระดับไม่สามารถวัดได้ (ต่ำกว่า 40copies/mm3)

 

โครงการช่วยเหลือเด็กติดเชื้อที่บ้าน Gerda จ.ลพบุรี

APCO ได้ให้แคปซูล แก่เด็กผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้ยาต้านไวรัสแล้วแต่มีโรคแทรกซ้อน เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย และมะเร็ง หลังจากผู้ติดเชื้อกิน 4 แคปซูล/วัน  ติดต่อกัน12  เดือน  อาการแทรกซ้อนหายและทุเลา ทุกคนมี CD4 เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 67.34%

Liv capsule สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV

Liv capsule สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV

Liv capsule สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV  ราคา 1,950 บาท

60 แคปซูล 1 แคปซูล (600มิลลิกรัม) ประกอบด้วย :

GM-1-Polysaccharide Synergistic Complex ..(225 mg) ของ

Centella asiatica juice powder

และ Mangosteen (aril) extract powder

SG-Protein Synergistic Complex (279 mg) ของ

Black sesame extract,

Guava fruit juice powder

และ Isolated soy protein

ขนาดรับประทาน :

2-3 แคปซูล (ก่อนอาหาร 0.5-1ชั่วโมง)   วันละ 2 หรือ 3 ครั้ง

 

ส่วนประกอบสำคัญ :

ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง ใบบัวบก มังคุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น